‘Thai Startup x กทม.’ ผนึกกำลังจัดกิจกรรม ‘HackBKK’ คัดเลือก 6 สตาร์ทอัพช่วยเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

‘Thai Startup x กทม.’ ผนึกกำลังจัดกิจกรรม ‘HackBKK’ คัดเลือก 6 สตาร์ทอัพช่วยเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

‘HackBKK’ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้เทศกาล ‘บางกอกวิทยา’ ซึ่งงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคม Thai Startup, กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อคัดเลือก 6 สุดยอดสตาร์ทอัพ จาก 65 รายที่สมัครเข้ามานำเสนอไอเดียนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยจะลงมือปฏิบัติงานเพื่อหา Solution หรือนวัตกรรมร่วมกับตัวแทนจากหลากหลายสำนักงานภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ ‘Hackathon’ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ถึง 25 สิงหาคม 2565 และจะมีการถ่ายทอดสดการนำเสนอ 6 ไอเดีย สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟัง ในตอนบ่ายของวันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม 2565 ผ่านทาง Facebook Page: Thai Startup – สมาคมไทยสตาร์ทอัพ facebook.com/Thaistartupmember

โดยสตาร์ทอัพที่ได้รับเลือกทั้ง 6 ทีมได้แก่

  1. Zipevent ในหัวข้อ ‘ระบบจองพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งกรุงเทพฯ’
  2. iTAX ในหัวข้อ ‘การเข้าถึงสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในกรุงเทพฯ’
  3. เป็ดไทยสู้ภัย ในหัวข้อ ‘การจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อฉุกเฉิน’
  4. Baania ในหัวข้อ ‘ฐานข้อมูลชุมชนและที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ’
  5. Horganice ในหัวข้อ ‘ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยในราคาที่เข้าถึงได้’
  6. Vulcan Coalition ในหัวข้อ ‘การสร้างโอกาสทางอาชีพสำหรับกลุ่มคนพิการ’

โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม Thai Startup ประธานร่วมในการเปิดงาน ‘HackBKK for Startups’ ครั้งนี้

“ผมเชื่อในศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย และขอบคุณทางกรุงเทพมหานครที่มีความเชื่อนี้เหมือนกันกับเราว่า สตาร์ทอัพจะสามารถดึงจุดเด่นด้านเทคโนโลยีและมุมมองการแก้ปัญหาจากมุมมองใหม่ๆ มาต่อยอดกับนโยบายของท่านผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ และสำนักงานภายใต้สังกัดกรุงเทพฯ ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาเมือง และสร้างให้กรุงเทพฯเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมร่วมกันได้ งาน HackBKK ครั้งนี้คือ อีกก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า สตาร์ทอัพไทยร่วมกับภาครัฐสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในรูปแบบที่ win-win กับทุกฝ่าย และผมหวังว่า กิจกรรมวันนี้จะเป็นต้นแบบสำหรับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ในอนาคตเช่นกัน” ผศ.ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม Thai Startup

“ผมเชื่อว่า กรุงเทพฯมีโจทย์และความท้าทายอีกมากที่รอการแก้ไข และสตาร์ทอัพไทยที่ถือเป็น เพชรของเมืองมีศักยภาพในการช่วยแก้ไขปัญหาของกทม. ได้ด้วยเทคโนโลยี” นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทางสมาคมฯ Thai Startup และ กทม. ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอความคิดการแก้ไขปัญหาเมืองในรูปแบบ Hack from Anywhere ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเสนอไอเดียกันอย่างหลากหลายจำนวน 73 ทีมที่ได้สมัครมาก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2565

สำหรับไอเดียทั้งหมด 10 ไอเดียที่ได้จาก Hack from Anywhere นี้สมาคมฯ Thai Startup เปิดให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการให้คะแนน Popular Vote เพื่อหาไอเดีย Top 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 15.00 น. ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 15.00 น. โดยผู้ชนะ Top 3 จะได้มาเข้าร่วมเพื่อนำเสนอไอเดียแบบสดๆ ผ่าน Live พร้อมกับทั้ง 6 ทีมสตาร์ทอัพ

สุดท้ายนี้ สมาคม Thai Startup ในฐานะผู้จัดร่วม ‘HackBKK’ ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนมาร่วมฟัง ติดตามผล และเสนอความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Page: Thai Startup – สมาคมไทยสตาร์ทอัพ facebook.com/Thaistartupmember ตั้งแต่ 13.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

#HackBKK #ThaiStartup #บางกอกวิทยา

Share your thoughts