Welcome to Thai Startup

This is an official website of Thai Startup Trade Association

Thai Startup Vision

Turn Thailand from “Nation of Users” to “Nation of Makers”
เปลี่ยนประเทศไทย จากประเทศ “ผู้บริโภค” ให้เป็น “ผู้ผลิต” นวัตกรรม

Thai Startup Mission

Unite Startups
รวมสตาร์ทอัพให้เป็นหนึ่ง

Engage Partners
ประสาน 10 ทิศ ผูกพันธมิตรรอบด้าน

Make an Impact
ทำให้สตาร์ทอัพมีที่ยืน
เพื่อสร้างความแตกต่างให้สังคม

Thai Startup Objective

Community (สร้างคอมมูนิตี้)

ผลักดันให้เกิด Startup Ecosystem ที่แข็งแรง การสร้างคอมมูนิตี้และคอนเนคชั่นระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกัน และการสร้างคอนเนคชั่นในการต่อยอดธุรกิจกับอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มนักลงทุน เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างมั่นคงได้ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดโครงการต่างๆที่ผลักดันให้ประเทศไทยมีสตาร์ทอัพใหม่ๆเกิดขึ้นได้

Growth (ทำให้โต)

ช่วยเหลือให้สตาร์ทอัพไทยในปัจจุบันเติบโตได้ไวขึ้น โดยนอกจากการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านการเชื่อมโยงพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องทำให้สตาร์ทอัพในไทยเป็นที่รู้จักและน่าดึงดูดสำหรับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติด้วย

Support (ทำให้ง่าย)

ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาการทำธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านโครงการ mentoring ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับสมาชิก รวมไปถึงการเชื่อมโยงบริการต่างๆที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่ออฟฟิศ การปรึกษาทางธุรกิจ การซื้อบริการต่างๆในราคาที่ถูกลงกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับสมาคม เป็นต้น

Startup Events

สมาคม Thai Startup เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่สภาอุตสาหกรรม

สมาคม Thai Startup เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่สภาหอการค้าไทย

สมาคม Thai Startup เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

สมาคม Thai Startup เข้าร่วมงาน Digital Night 2022 ค่ำคืนคนดิจิทัล วันที่ 2 ธ.ค. 65