พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บ่ายวันที่ 27 กันยายน 2565 ผศ.ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม Thai Startup เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการลงนาม MOU ร่วมกับคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai), LiVE Platform

โดย Live Platform เป็นแพลตฟอร์มช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับ SMEs และ Startup ให้เติบโตและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน ซึ่งตรงกับเป้าหมายทางสมาคมฯ ในการผลักดันและช่วยเหลือ Startup ไทยให้มีความแข่งเกร็งมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือร่วมกันถึงอีเว้นท์ที่มีแพลนจะจัดในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า พร้อมคุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล อุปนายกดูแลด้านกฏหมายและการศึกษา, คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ กรรมการและประธานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และนวัตกรรม และ คุณวีร์ สิรสุนทร กรรมการและประธานด้าน Corporate Partnership

Share your thoughts