Thai Startup เข้าร่วมบรรยายโครงการ Creative Sandbox Experience

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 – คุณแคสเปอร์ อุปนายกที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการต่างประเทศ และคุณจุ๋น กรรมการและประธานฝ่ายกิจกรรม เข้าร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการ Creative Sandbox Experience ที่ True Digital Park .โดยในครั้งนี้ คุณแคสเปอร์ฝากไว้ในโครงการว่า “ประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปั้น startup และนวัตกรรม คือประเทศที่มีนวัตกรรมอยู่ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทำสตาร์ทอัพ หวังว่าประเทศเราจะมีผู้สร้างนวัตกรรมชาวไทยในประเทศและเติบโตบนเวทีโลกในจำนวนที่เยอะขึ้น เพราะถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน เขา(บริษัทต่างชาติ)มาแน่”

Share your thoughts