สมาคม Thai Startup เข้าร่วมงาน “Thailand Digital IP Forum 2023

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คุณราชิต ไชยรัตน์ กรรมการและประธานด้านการตรวจสอบ และคุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล อุปนายกดูแลด้านกฏหมายและการศึกษาสมาคม Thai Startup เข้าร่วมงาน “Thailand Digital IP Forum 2023” โดยงานนี้จัดขึ้นโดย depa Thailand ณ Grand Center Point Terminal 21.

งานสัมมนาเสริมทัพความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ในครั้งนี้มีการบรรยายและการเสวนาหลากหลากหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ.โดยคุณเต้ย-ราชิต CEO CNR Group, Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัลหรือ กรรมการและประธานด้านการตรวจสอบสมาคม Thai Startup ได้ขึ้นร่วมเสวนาในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา” บนเวทีในครั้งนี้

Share your thoughts