สมาคม Thai Startup เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

วันที่ 11 มกราคม 2566 สมาคม Thai Startup นำด้วย คุณมิกกี้-ยุทธนา นายกสมาคมฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) พร้อมด้วย คุณแคสเปอร์-ธนกฤษณ์ คุณรับขวัญ อุปนายกสมาคมฯ , คุณจูน-เมธาวี คณะกรรมการและประธานด้านการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และคุณรสิตา ผู้จัดการสมาคมฯ

โดยในครั้งนี้ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือความร่วมมือเอาเทคโนโลยีสตาร์ทอัพมาปรับใช้กับธุรกิจต่างๆ กับท่านอธิบดี ทศพล ทังสุบุตร และท่านรองอธิบดี รวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ เพื่อเตรียมพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำข้อมูลไปปรับในแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯต่อไป

Share your thoughts