สมาคม Thai Startup พาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีพลังงานทั้ง 3 แห่ง เข้าพบกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เพราะเราเชื่อว่าสตาร์ทอัพมีนวัตกรรมดีๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย วันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา สมาคมไทยสตาร์ทอัพ นำด้วยคุณจูน-เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ กรรมการและประธานด้านการมีส่วนร่วมของภาครัฐ พร้อมด้วยคุณแคสเปอร์-ธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน อุปนายกสมาคมฯ นำพาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีพลังงานทั้ง 3 แห่ง เข้าพบ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยในครั้งนี้มี 3 สตาร์ทอัพด้านพลังงานได้แก่ MUVMI, ENRES และ AltoTech เข้านำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับคำแนะนำดีๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมไปด้วยกัน.การ Matching ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสตาร์ทอัพเป็นหนึ่งใน Mission ของสมาคมที่อยากช่วยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมดีๆ กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเกิดความร่วมมือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สตาร์ทอัพที่สนใจเชื่อมโยงกับภาครัฐสามารถติดต่อสมาคมเพื่อรับข่าวสารในกรณีที่มี Government Roundtable ได้ในรอบถัดไป

Share your thoughts