สมาคม Thai Startup จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 66 คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา กรรมการและประธานด้านสถานศึกษาสมาคม Thai Startup เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องวังเลิศ ชั้น 1 อาคาร bs01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยการร่วมมือในครั้งนี้ ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการร่วมพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หรือพัฒนาหลักสูตรและจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น (non-degree programs) รวมไปถึงการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสนับสนุนให้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับสมาชิกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา และวงการสตาร์ทอัพไทยในอนาคต.

นอกจากนี้ภายในงาน คุณเฟิร์ส-ธนวิชญ์ ยังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์ของสมาคม ประกอบไปด้วย 1.Community (สร้างคอมมูนิตี้) , 2.Growth (ทำให้โต) , 3.Support (ทำให้ง่าย) โดยทั้ง 3 วัตถุประสงค์มุ่งเน้นการผลักดัน ส่งเสริม ให้คำปรึกษา ซัพพอร์ตในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมต่อให้สตาร์ทอัปไทยได้เติบโต

Share your thoughts