National Innovation Awards 2022

📣เปิดรับสมัครแล้ว!!
การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเศรษฐกิจ
– Size M
– Size S & Micro
2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
– หน่วยงานภาคเอกชน
– หน่วยงานภาครัฐ
– องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน
3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
– การออกแบบผลิตภัณฑ์
– การออกแบบบริการ
4. ด้านสื่อและการสื่อสาร
– ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
– ผู้สื่อสารนวัตกรรม
5. ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
– องค์กรภาคเอกชน
– องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

🗓ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565

🖥 ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่: https://award.nia.or.th

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรือ [email protected]